ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ηχητική κάλυψη για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης – παρουσίασης βιβλίου με τίτλο “Σεργιάνι με οδηγό τη μνήμη μου στο μητροχώρι μου το Λαγολιό”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ηχητική κάλυψη για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης – παρουσίασης βιβλίου με τίτλο “Σεργιάνι με οδηγό τη μνήμη μου στο μητροχώρι μου το Λαγολιό”», μόνο προς τον οικονομικό φορέα «4SOUND – Ι. ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», έως του ποσού των 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024.

Προηγούμενο Π.Ε ΡΕΘΥΜΝΗΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΜΑΙΟΥ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας