ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο “Αναβίωση Εθίμου του Αϊ Γιάννη του Ριγολόγου”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο “Αναβίωση Εθίμου του Αϊ Γιάννη του Ριγολόγου”», μόνο προς τον οικονομικό φορέα «4SOUND – Ι. ΑΝΔΡΙΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», έως του ποσού των 2.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024.

Προηγούμενο Στ. Αρναουτάκης: «Ο Μυλοπόταμος και τα Λιβάδια κατέθεσαν θυσία αίματος στους αγώνες του λαού μας»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας