ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Καλλιτεχνική υποστήριξη της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης -μουσικής συναυλίας παραδοσιακής μουσικής με τον Κωνσταντίνο Κατσουλιέρη και το συγκρότημά του», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Καλλιτεχνική υποστήριξη της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης -μουσικής συναυλίας παραδοσιακής μουσικής με τον Κωνσταντίνο Κατσουλιέρη και το συγκρότημά του», μόνο προς την επιχείρηση «ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»,  έως του συνολικού ποσού των 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023.

Προηγούμενο Συμπληρωματική προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών και στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας