ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓH ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ CHANIA ROCK FESTIVAL DISCOVER

Προηγούμενο Έγκριση διάθεσης πίστωσης από την Περιφέρεια Κρήτης για την προμήθεια δύο Access Points για την ενεργοποίηση των διαδραστικών συστημάτων “Creative Crete” στον Αερολιμένα Σητείας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας