ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩΦΩΣΗ”», στο πλαίσιο του 94ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΙΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΩΦΩΣΗ”», μόνο προς την εταιρεία «ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», έως του ποσού των 5.500,00 ευρώ, στο πλαίσιο του 94ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΓΝΗ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας