ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της εκδήλωσης για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης “ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 100 ΕΤΩΝ – 35 ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της εκδήλωσης για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης “ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ 100 ΕΤΩΝ – 35 ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΟΡΤΕΤΣΑΣ”»,μόνο προς την εταιρεία «ΚΟΥΚΛΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ», για την Οργάνωση της εκδήλωσης, έως του συνολικού ποσού των 4.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023.

Προηγούμενο ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝ.ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΚΡΕΑΤΑ ΝΩΠΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας