ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΦΗ”», στο πλαίσιο του 99ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Οργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΑΚΑΔΗΜΙΩΝ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΟΦΗ”», μόνο προς την εταιρεία «ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΕΤΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ», έως του ποσού των 18.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 99ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο 1ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΣΤO Δ. ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΓΙΑ ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ-ΚΑΛΟ ΧΩΡΙΟ-ΆΝΩ & ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ, ΠΑΡΤΙΡΑ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-7-2023), ΚΑΡΑΒΒΑΔΟ, ΠΑΝΑΓΙΑ, ΚΑΣΣΑΝΟΙ-ΑΥΛΗ (ΣΑΒΒΑΤΟ 29-7-2023), ΝΙΠΙΔΙΤΟΣ – ΡΟΥΣΟΧΩΡΙΑ (ΚΥΡΙΑΚΗ 30-7-2023), ΓΑΡΙΠΑ-ΔΡΑΠΕΤΙ, ΙΝΙ, ΣΚΙΝΙΑΣ-ΛΑΓΟΥΤΑ (ΔΕΥΤΕΡΑ 31-7-2023), ΚΑΙ ΑΜΟΥΡΓΕΛΛΕΣ-ΠΑΝΟΡΑΜΑ-ΣΤΙΡΟΝΑΣ, ΠΑΤΣΙΔΕΡΟΣ (ΤΡΙΤΗ 1-8-2023)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας