ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΟΠΕΡΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΓΚΑΕΤΑΝΟ ΝΤΟΝΙΤΣΕΤΙ – ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΤΟΥ ΈΡΩΤΑ”, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024, Κωδικός έργου  2024 ΚΑΠ0000001 και Κωδικός OTS  00.14.24.001.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΟΠΕΡΑΣ ΤΗΣ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΟΠΕΡΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΓΚΑΕΤΑΝΟ ΝΤΟΝΙΤΣΕΤΙ – ΤΟ ΕΛΙΞΙΡΙΟ ΤΟΥ ΈΡΩΤΑ”, μόνο προς τον οικονομικό φορέα «ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», έως του συνολικού ποσού 37.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024, Κωδικός έργου  2024 ΚΑΠ0000001 και Κωδικός OTS  00.14.24.001.

Προηγούμενο Δημοσιογραφική αποστολή στην Κρήτη από τη Γερμανία και την Ελβετία

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας