ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή των υπηρεσιών της Οργάνωσης της παραγωγής της θεατρικής παράστασης για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης – θεατρικής παράστασης με τίτλο ”Ο κατά φαντασίαν ασθενής” του Μολιέρου», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή των υπηρεσιών της Οργάνωσης της παραγωγής της θεατρικής παράστασης για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης – θεατρικής παράστασης με τίτλο ”Ο κατά φαντασίαν ασθενής” του Μολιέρου», μόνο προς τον οικονομικό φορέα «ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΕΧΝΗ ‘‘ΣΒΟΥΡΑ’’ ΑΜΚΕ», έως του ποσού των 1.984,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2024.

Προηγούμενο 1o Δελτίο Άρδευσης από 11-04-2024 έως 17-04-2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας