Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών: α) μεταφορές, β) ξεναγήσεις, για τις ανάγκες φιλοξενίας πολωνικού τηλεοπτικού συνεργείου 15-20 Σεπτεμβρίου 2022, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Περιφέρειας για την Τουριστική Προβολή της Κρήτης 2022.

Προηγούμενο Επιστημονικό συνέδριο από την Ελληνική Εταιρεία Πυρηνικής Ιατρικής και Μοριακής Απεικόνισης με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας