Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων των Δ/νσεων της Π.Ε.Χ. καθώς και της Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Χανίων και ΚΕΔΑΣΥ Χανίων, συνολικού προϋπολογισμού 8.000,00€

Προηγούμενο «KARATE OPEN SERIES ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2024» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας