ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο Φεστιβάλ “Cretan Comic Con 2024”», που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με την «Cretan Comic Con ΑΜΚΕ», που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2024, στο Πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο Φεστιβάλ “Cretan Comic Con 2024”», μόνο προς τους οικονομικούς φορείς α)«ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΓΙΑΚΑΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για την Παροχή υπηρεσιών Ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης , έως του ποσού των 3.200,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β)«ΠΟΛΥΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΠΑΝΑΛ ΑΕ», για την Παροχή υπηρεσιών Ενοικίασης του χώρου διεξαγωγής της εκδήλωσης, έως του ποσού των 1.736,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με την «Cretan Comic Con ΑΜΚΕ», που θα πραγματοποιηθεί στις 8 και 9 Ιουνίου 2024, στο Πολιτιστικό συνεδριακό κέντρο, στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024, Κωδικός έργου  2024 ΚΑΠ0000001 και Κωδικός OTS  00.14.24.001.

Προηγούμενο Π.Ε. Ρεθύμνης : Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων για θέματα πολιτικής προστασίας, με σκοπό την ενημέρωση του κοινού.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας