ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης – συναυλίας με τίτλο “Loopia Live Concert”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2024

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Διοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης – συναυλίας με τίτλο “Loopia Live Concert”», μόνο προς τον οικονομικό φορέα «ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ», για την οργάνωση της εκδήλωσης, έως του ποσού των 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Πολιτισμού – Αθλητισμού 2024.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης “6ο  Αegeo Cup”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024, Κωδικός έργου  2024 ΚΑΠ0100004 και Κωδικός OTS  01.14.24.001.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας