ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Καλλιτεχνικής επιμέλειας, ερμηνείας και σκηνοθεσίας για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΖΕΛ ΚΟΥΡΤΙΑΝ”», στο πλαίσιο του 164ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Καλλιτεχνικής επιμέλειας, ερμηνείας και σκηνοθεσίας για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΤΑ ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΖΕΛ ΚΟΥΡΤΙΑΝ”», μόνο προς την επιχείρηση «ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ», έως του συνολικού ποσού των 18.600,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 164ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Φεστιβάλ Κρήτης-Περιφέρειας Κρήτης: Συναυλία «Με τρεις μικρές νότες μουσικής….στην άλλη άκρη τ’ ουρανού!»-Κηποθέατρο «Μάνος Χατζιδάκις» Τετάρτη 2 Αυγούστου στις 21:00 με ελεύθερη είσοδο

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας