ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικής υποστήριξης της μουσικής συναυλίας jazz, για την υλοποίηση της Πολιτιστικής δράσης «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής δράσης Ευαισθητοποίησης, με τίτλο “Από τη γη στον ουρανό”», στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, Εκδόσεων 2021-2024.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών καλλιτεχνικής υποστήριξης της μουσικής συναυλίας jazz, για την υλοποίηση της Πολιτιστικής δράσης «Συνδιοργάνωση πολιτιστικής δράσης Ευαισθητοποίησης, με τίτλο “Από τη γη στον ουρανό”», μόνο προς την εταιρεία «ΑΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ», έως του συνολικού ποσού 3.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, Εκδόσεων 2021-2024.

Προηγούμενο “Μήδεια” του Μποστ από τη Θεατρική Σκηνή Ηρακλείου με τη διοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης στην Καλλιθέα Ηρακλείου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας