ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”», στο πλαίσιο του 49ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ”», μόνο προς τον οικονομικό φορέα «ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ», έως του συνολικού ποσού των 30.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 49ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Έναρξη εκδηλώσεων στην Αγία Γαλήνη με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας