ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΥΟ (2) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ”», στο πλαίσιο του 105ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ – ΔΥΟ (2) ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ  ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ” ΜΕ ΤΟ ΦΩΣ ΤΩΝ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ”», μόνο προς την επιχείρηση «ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έως του συνολικού ποσού των 11.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  στο πλαίσιο του 105ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ”», στο πλαίσιο του 176ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας