ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της Πολιτιστικής Εκδήλωσης – ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ με τίτλο «GALA ΟΠΕΡΑΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ – ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΕΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΟΝΚ) – ΧΑΝΙΑ», στο πλαίσιο του 47ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο 4o Δελτίο Άρδευσης από 08-06-2023 έως 14-06-2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας