ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης της συναυλίας του Μάνου Παπαδάκη, για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 80η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ”», στο πλαίσιο του 179ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης της συναυλίας του Μάνου Παπαδάκη, για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 80η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΒΙΑΝΝΟΥ”», μόνο προς την εταιρεία « ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ », για την Οργάνωση της παραγωγής και την καλλιτεχνική υποστήριξη της συναυλίας του Μάνου Παπαδάκη, στις 13 Σεπτεμβρίου 2023 στο Ηράκλειο Κρήτης, έως του συνολικού ποσού των 10.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 179ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας