ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης του Αγώνα, για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “6ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ”» στο πλαίσιο του 23ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης του Αγώνα, για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ “6ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ”», μόνο προς την εταιρεία «ΜΗΛΑΚΗΣ ΘΕΟ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ», έως του ποσού των 30.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 23ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Προηγούμενο Π.Ε Ηρακλείου: Παράταση υποβολής αιτήσεων των Κοινωνικών Προγραμμάτων Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, τον Σύλλογο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης και τα Αθλητικά Σωματεία για το σχολικό έτος 2022-2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας