ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Ολυμπιάδα Αθλητικής Ρομποτικής-Minoan Robosports Competition Global Olympiad”», στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024, Κωδικός έργου  2024 ΚΑΠ0000001 και Κωδικός OTS  00.14.24.001.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Ολυμπιάδα Αθλητικής Ρομποτικής-Minoan Robosports Competition Global Olympiad”», μόνο προς τους οικονομικούς φορείς α)«ΤΣΑΚΙΡΕΛΗ Δ. ΕΛΕΝΗ»,για την Προμήθεια Εκτυπώσεων (μουσαμάδων για τη δημιουργία αγωνιστικών πιστών της εκδήλωσης), έως του ποσού των 1.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., β)«ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΒΛΕΝΤΑΚΗΣ», για την Παροχή υπηρεσιών Ηχητικής και φωτιστικής κάλυψης της εκδήλωσης, έως του ποσού των 17.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και γ)«GET 3D IKE ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ», για την Προμήθεια κυπέλλων και πλακετών, έως του ποσού των 1.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων  Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2024, Κωδικός έργου  2024 ΚΑΠ0000001 και Κωδικός OTS  00.14.24.001.

Προηγούμενο Διαγωνισμός Γαστρονομίας με Άρωμα Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας