ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του βιβλίου με τίτλο «Εξήντα Μοναστήρια της Παναγίας στην Κρήτη», του Αποστολάκη Γεωργίου, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του βιβλίου με τίτλο «Εξήντα Μοναστήρια της Παναγίας στην Κρήτη», του Αποστολάκη Γεωργίου, μόνο προς την εταιρεία «ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΩΣΗΦ ΟΥΑΣΕΦ», για την Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του βιβλίου με τίτλο «Εξήντα Μοναστήρια της Παναγίας στην Κρήτη», του Αποστολάκη Γεωργίου, έως του ποσού των 26.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 500 τεμαχίων του βιβλίου με τίτλο «Ιωάννης Μορεζήνος, Κλίνη Σολομώντος (Ιστορίες θαυμάτων της Παναγίας, 1599)», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας