ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 200 τεμαχίων του παιδικού Βιβλίου «Οι Αναμνήσεις της Έκφρασης», της Ειρήνης Αντωνίου, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 200 τεμαχίων του παιδικού Βιβλίου «Οι Αναμνήσεις της Έκφρασης», της Ειρήνης Αντωνίου, μόνο προς την εταιρεία ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ-ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΟΥ ΤΥΠΟΚΡΕΤΑ Α.Ε », για την Προμήθεια 200 τεμαχίων του παιδικού Βιβλίου «Οι Αναμνήσεις της Έκφρασης», της Ειρήνης Αντωνίου,
έως του ποσού των 3.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 1.000 τεμαχίων του βιβλίου με τίτλο «Οι Αθλητικοί Αγώνες και η Άμεση Δημοκρατία στα Κουλέντια Μονεμβασιάς», του Παναγιώτη Γεωργουδή, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).  

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας