ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 350 τεμαχίων για την 6η ετήσια έκδοση του περιοδικού με τίτλο «Χωριού Καρδουλιανού Εγκώμιον», του Συλλόγου Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια 350 τεμαχίων για την 6η ετήσια έκδοση του περιοδικού με τίτλο «Χωριού Καρδουλιανού Εγκώμιον», του Συλλόγου Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού, μόνο προς την εταιρεία «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟ Ο.Ε. ΚΑΛΟΚΥΡΗ Μ.-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ. Ο.Ε», για την Προμήθεια 350 τεμαχίων για την 6η ετήσια έκδοση του περιοδικού με τίτλο «Χωριού Καρδουλιανού Εγκώμιον», του Συλλόγου Μικρασιατών και Φίλων Καρδουλιανού, έως του ποσού των 2.700,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης – Εκδόσεων (2020-2023).

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για  την Ηχητική και φωτιστική κάλυψη για την υλοποίηση της Πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο “Η αναβίωση του εθίμου της απόσταξης στέμφυλων σε ρακοκάζανο”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου για τους τομείς Αθλητισμού – Πολιτισμού 2023.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας