ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΔΙΟΥ ΑΜΕΑ», στο πλαίσιο του 96ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ30200020 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215597 της ΝΠ302 της Περιφέρειας Κρήτης

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΗΜΔΗΣ

Προηγούμενο ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΙ ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΔΑΚΟΚΤΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ 19-9-2023 (Α.ΘΩΜΑΣ, ΔΟΥΛΙ, ΛΑΡΑΝΙ, Μ.ΒΡΥΣΗ)

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας