Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», στο πλαίσιο του 16ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» της Περιφέρειας Κρήτης

Προηγούμενο 4ος ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΟΛΩΜΑΤΙΚΟΣ ΨΕΚΑΣΜΟΣ Δ.ΚΙΣΑΜΟΥ ΣΤΙΣ 26-9-2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας