Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Α.Ο. ΛΑΣΙΘΙΟΥ», στο πλαίσιο του 17ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023» της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΜΕΛΕΤΗ ΝΟΤΙΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΠΟ ΠΙΛΑΛΗΜΑΤΑ ΕΩΣ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ” ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.048.825,47

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας