ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “5ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ”», στο πλαίσιο του 71ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2022ΝΠ50200020 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της δράσης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ “5ος ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ ΠΕΔΙΑΔΟΣ”», μόνο προς την εταιρεία «ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΜΜ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ», έως του συνολικού ποσού 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του 71ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» και Κ.Α. 2022ΝΠ50200020 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΑΝΑΒΙΩΣΟΥΝ ΗΘΗ ΕΘΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΩΝ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας