ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες) για την εκδήλωση με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – TA ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» στο πλαίσιο του 52ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την Προμήθεια αθλητικού υλικού (μπάλες) για την εκδήλωση με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – TA ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ», μόνο προς την εταιρεία «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.», έως του ποσού των 37.200,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 52ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200021 και κωδικό MIS 5174875 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Προηγούμενο Εσωτερικός Έλεγχος

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας