ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την «Προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής και απορρυπαντικών, απολυμαντικών για τις ανάγκες των Δ/νσεων της Π.Ε. Χανίων, των Δ/νσεων Α/θμιας, Δ/θμιας, Εκπ/σης Χανίων και ΚΕΔΑΣΥ Χανίων», προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προηγούμενο Εξετάσεις Φαρμακoποιών περιόδου Δεκεμβρίου 2022, Π.Ε. Ηρακλείου

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας