ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “1821. Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ”», στο πλαίσιο του 158ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια εκτυπώσεων για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της εκδήλωσης με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “1821. Η ΚΡΗΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ”», μόνο προς την εταιρεία “LIASIS-DIGITAL PRINT & CUT – ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΛΙΑΣΗΣ”, έως του συνολικού ποσού των 5.803,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του 158ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης

Προηγούμενο Απονομή απολυτηρίων Δημοτικού Σχολείου σε συμμετέχοντες στα προγράμματα ελληνικής γλώσσας του Κ.Ε.ΚΑ.Π.Ε.Ρ.-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας