Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Προμήθεια και εγκατάσταση (4) τεσσάρων τεμαχίων αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων για την ΠΕ Χανίων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Προμήθεια και εγκατάσταση (4) τεσσάρων τεμαχίων αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, Splits Units 18.000 BTU, συμπεριλαμβανομένων των υλικών εγκατάστασης, καθώς και την ηλεκτρολογική σύνδεση των μονάδων με τον ηλεκτρολογικό πίνακα», συνολικού προϋπολογισμού 4.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για την ΠΕ Χανίων.

Προηγούμενο Πρόγραμμα ψεκασμών για την καταπολέμηση των κουνουπιών στην Περιφέρεια Κρήτης 15 – 19 Απριλίου 2024

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας