ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης υλικούγια τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση : «Δεν είναι μαγεία, είναι Χημεία!» με το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ομάδα Εξωστρέφειας Τμήματος Χημείας – Chemistry Outreach Group) και με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης υλικού
συνολικού προϋπολογισμού 310,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συμμετοχή της
Περιφέρειας Κρήτης ως συνδιοργανωτής στην εκδήλωση : «Δεν είναι μαγεία, είναι Χημεία!» με
το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ομάδα Εξωστρέφειας Τμήματος Χημείας –
Chemistry Outreach Group) και με την υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (Περιφερειακό
Τμήμα Κρήτης).

Προηγούμενο ΕΚΔΗΛΩΣΗ 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας