ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δεκαπέντε πινάκων ανακοινώσεων για παρουσίαση εργασιών συνολικού προϋπολογισμού χιλίων εκατό δεκαέξι ευρώ 1.116 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Κρήτης της εκδήλωσης «3 Minute Thesis – Η διατριβή μου σε 3 λεπτά» την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης της αίθουσας συναυλιών στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου συνολικού προϋπολογισμού οχτακοσίων έξι ευρώ (806,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης ως συνδιοργανωτής με το Πανεπιστήμιο Κρήτης της εκδήλωσης «3 Minute Thesis – Η διατριβή μου σε 3 λεπτά» την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023, στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας