ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης και υλοποίησης της δράσης «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΕ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Προηγούμενο ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΜΕ ΦΠΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας