Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες Δωρεάν Μετακίνησης (κάρτα Δωρεάν Μετακίνησης) Απόρων Φοιτητών που Φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

 

Προηγούμενο Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες Δωρεάν Μετακίνησης (κάρτα Δωρεάν Μετακίνησης) Απόρων Φοιτητών που Φοιτούν σε Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Περιφέρεια Κρήτης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2022-2023

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας