ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις υπηρεσίες Οργάνωσης της παραγωγής, των Πολιτιστικών δράσεων με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ» στο πλαίσιο του 145ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τις υπηρεσίες Οργάνωσης της παραγωγής, των Πολιτιστικών δράσεων με τίτλο «ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ», μόνο προς την εταιρεία «ΒΡΟΥΧΑΚΗΣ Δ. & Σια Ε.Ε.», έως του ποσόυ 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ στο πλαίσιο του 145ου Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022», Κ.Α. 2022ΝΠ50200023 και κωδικό MIS 5177023 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης».

Προηγούμενο 4ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών – Μουσικών & Χορωδιακών Συνόλων στο Ρέθυμνο με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης-Ελεύθερη είσοδος για τους πολίτες

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας