ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υπηρεσίες Δημιουργίας Ηλεκτρονικών banners, για την υλοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Tελική φάση Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης Γυναικών και Ανδρών της Ε.Σ.Π.Ε.Κ.”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 2023.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υπηρεσίες Δημιουργίας Ηλεκτρονικών banners, για την υλοποίηση της αθλητικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Tελική φάση Πρωταθλημάτων Πετοσφαίρισης Γυναικών και Ανδρών της Ε.Σ.Π.Ε.Κ.”», μόνο προς την επιχείρηση «ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ», έως του ποσού των 1.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού- Πολιτισμού 2023.

Προηγούμενο Η αριθ. 1Κ/2023 Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., στο Φ.Ε.Κ. 8/14.3.2023/τ. Α.Σ.Ε.Π., που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα δύο (52) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας