Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες οργάνωσης του αγώνα δρόμου της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας δρόμου Σκαλιδο…τρέχω» – Καλοκαιρινές εκδηλώσεις Γαλιάς 2022», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υπηρεσίες οργάνωσης του αγώνα δρόμου της αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης «Αγώνας δρόμου Σκαλιδο…τρέχω» – Καλοκαιρινές εκδηλώσεις Γαλιάς 2022», μόνο προς την εταιρεία  «ΜΙΝΩΪΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», έως του ποσού των 5.000,00 ευρώ, με Φ.Π.Α. που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο των δράσεων Πολιτισμού και Αθλητισμού Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου 2022

Προηγούμενο Έκδοση Αποτελεσμάτων Ένταξης πράξεων στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022 στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων στήριξης»

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας