ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υπηρεσίες/Προμήθειες, για την υλοποίηση της Αθλητικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Παιχνίδια αντοχής στα Ενετικά Τείχη”», που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού και Πολιτισμού 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για Υπηρεσίες/Προμήθειες, για την υλοποίηση της Αθλητικής εκδήλωσης «Συνδιοργάνωση Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο “Παιχνίδια αντοχής στα Ενετικά Τείχη”», μόνο προς τις εταιρείες 1) «ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ», έως του ποσού των 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 2) «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», έως του ποσού των 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 3) «ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Θ. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ», έως του ποσού των 350,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Συνδιοργανώσεων Περιφέρειας Κρήτης για τους τομείς Αθλητισμού και Πολιτισμού 2023.

Προηγούμενο Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της Περιφέρειας Κρήτης για μαθήτριες, μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς σχετικά με τους κινδύνους στο διαδίκτυο της σύγχρονης εποχής και τις πρακτικές αντιμετώπισης τους

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας