Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο Μικρό Θέατρο Ρεθύμνου για την οργάνωση παραγωγής θεατρικής παράστασης για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική καταστροφή

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Κοιν.ΣΕΠ. Ανωγείων Ιδαίοι για την διοργάνωση εκδηλώση του Δήμου Ανωγείων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας