Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στην εταιρεία T.T.M.I. Consulting ΜΕΠΕ για την οργάνωση παραγωγής των εκδηλώσεων Amari Green Festival

 

Προηγούμενο Συνάντηση Περιφερειάρχη Κρήτης με τον Δήμαρχο Σητείας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας