Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στην ΚΟΙΝΣΕΠ Ν-Ιδαία για την οργάνωση των εκδηλώσεων στα Ανώγεια με τίτλο “Ανηφοράς”

Προηγούμενο Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς στο Κέντρο Πολιτισμού Κρήτης ΑΜΚΕ για την προβολή 5 ντοκιμαντέρ

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας