ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών με θέμα “Απευθείας ανάθεση στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου ‘’ΒΙΩΣΙΜΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (SUSTAINABLE SITING OF OFFSHORE WIND PARKS. APPLICATION IN CRETE) STEP – AP*1’’ το οποίο έχει λάβει έγκριση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο με συντονιστή το Πολυτεχνείο Κρήτης και εταίρο την Περιφέρεια Κρήτης, ποσού 2.500,00€, σε εξωτερικό συνεργάτη για τη δημιουργία ιστοσελίδας, για τις ανάγκες του έργου“.Πρόσκληση για Κατάθεση Προσφορών για Ιστοσελίδα

Προηγούμενο Ανακοίνωση έναρξης 2ου β’ γενικού και 4ου α’ τοπικού δολωματικού ψεκασμού δακοκτονίας στο Δήμο Σητείας

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας