Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης υφιστάμενων αδειών του σχεδιαστικού προγράμματος GstarCAD από Standalone σε Network και τη προμήθεια τριών (3) νέων αδειών ποσού 9.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης υφιστάμενων αδειών του σχεδιαστικού προγράμματος GstarCAD από Standalone σε Network και τη προμήθεια τριών (3) νέων αδειών ποσού 9.200,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προηγούμενο Με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων τιμήθηκε στο Ηράκλειο η Hμέρα των Ενόπλων Δυνάμεων

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας