Πρόσκληση στην εταιρεία 525 Μονοπρόσωπη ΙΚΕ της προμήθειας αγωνιστικού αμαξιδίου ΑΜΕΑ για τον ΑΣ ΟΚΑ Αρκάδι

Προηγούμενο «KΕ΄ΔΙΚΤΑΙΑ 2023» με την στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας