Πρόσκληση στο 1ο διεθνές Webstival (διαδικτυακό φεστιβάλ) του προγράμματος TRANSCEND

Σας προσκαλέσουμε στο 1ο διεθνές Webstival (διαδικτυακό φεστιβάλ) του προγράμματος TRANSCEND.

Το TRANSCEND είναι ένα έργο του HORIZON-EUROPE που στοχεύει στην υιοθέτηση Μεταρρυθμιστικών Πολιτικών Προσαρμογής (ΜΠΠ) στη λειψυδρία και την κλιματική αλλαγή υπό ένα σενάριο βαθιάς αβεβαιότητας, σε επτά λεκάνες απορροής ποταμών σε όλο τον κόσμο. Το έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2023 και θα διαρκέσει τέσσερα χρόνια.

Ένα ουσιαστικό τμήμα του έργου είναι η εμπλοκή των ενδιαφερόμενων φορέων, ακαδημαϊκών και εμπειρογνωμόνων και η συμμετοχή τους σε αυτές τις διαδικασίες προσαρμογής, τόσο μέσω τοπικών συναντήσεων, όπως τα εργαστήρια, όσο και μέσω ευρύτερων εκδηλώσεων, όπως τα διεθνή διαδικτυακά φεστιβάλ (webstival).

Το webstival θα φέρει σε επαφή ενδιαφερόμενους, ακαδημαϊκούς και άλλους εμπειρογνώμονες και από τις 7 πιλοτικές περιπτώσεις του έργου (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Σλοβακία, Περού-Χιλή-Βολιβία, Λίβανος-Συρία-Τουρκία και Ινδία) για να προκαλέσει μια εποικοδομητική συζήτηση, σύμφωνα με τις αρχές του διαλόγου Talanoa (Talanoa Dialogue).

Η εκδήλωση θα επικεντρωθεί στη μοντελοποίηση. Θα διερευνήσουμε τις τρέχουσες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων, θα εντοπίσουμε τα τρέχοντα κενά και θα προσδιορίσουμε τρόπους επίτευξης των στόχων του έργου με τη συλλογική σύγκριση σημειώσεων.

Το TRANSCEND είναι ένα έργο για το οποίο “ο ήλιος δεν δύει ποτέ”: δεν υπάρχει πολύς χρόνος για την ταυτόχρονη συγκέντρωση ακροατηρίων από όλες τις μελέτες περίπτωσης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ζώνες ώρας, από την Ινδία έως το Περού. Για να αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση, το Webstival διοργανώνεται σε τρεις ημέρες (13-15 Δεκεμβρίου 2023):

Οι συνεδρίες την 1η ημέρα (13 Δεκεμβρίου) και την 3η ημέρα (15 Δεκεμβρίου) θα είναι σύντομες και εστιασμένες (1 ώρα) και θα συμμετέχουν όλες οι χώρες ταυτόχρονα, ενώ οι πιο εμπεριστατωμένες συζητήσεις την 2η ημέρα στις 14 Δεκεμβρίου (2 ώρες) θα χωριστούν σε δύο συνεδρίες. Στις 14 Δεκεμβρίου η Ελλάδα συμμετέχει στην πρώτη συνεδρία (TZ1) μαζί με τη Σλοβακία, τον Λίβανο, τη Συρία, την Τουρκία και την Ινδία. Οι συζητήσεις θα διεξαχθούν στα αγγλικά.

Συνημμένα θα βρείτε την ημερήσια διάταξη της εκδήλωσης (στα αγγλικά).

Οι ώρες δίνονται σε GMT+1, παρακαλούμε ελέγξτε τον πίνακα ωρών που επισυνάπτεται για να επαληθεύσετε την πραγματική ώρα.

Παρακαλούμε εγγραφείτε register για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση.

Προηγούμενο 1ος πανελλήνιος αγώνας αερομοντελισμού κλειστού χώρου κατηγορίας F1N FAI με την υποστήριξη της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας