ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΛΕΠΑ Τ.Κ. ΚΟΥΦΟΥ, Δ.Ε. ΜΟΥΣΟΥΡΩΝ, ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Ε ΧΑΝΙΩΝ, εκτιμώμενης αξίας 45.700,00€ με Φ.Π.Α.

Προηγούμενο ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωσης της παραγωγής και καλλιτεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες της πραγματοποίησης της πολιτιστικής εκδήλωσης με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΝΤΕΧΝΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΛΙΛΗ ΔΑΚΚΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΑΣΣΩΤΑΚΗ”», στο πλαίσιο του 58ου  Υποέργου του έργου με τίτλο «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023», Κ.Α. 2023ΝΠ50200011 και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5215590 της ΝΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας