«Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση Ενοικίασης-Τοποθέτησης περιπτέρων στη Γιορτή Κρητικής Διατροφής στο Ρέθυμνο»

Προηγούμενο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση εκδήλωσης διάχυσης στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου: “Mountain Valorization through Interconnectedness and Green Growth” (MOVING)/Horizon 2020 –Research and Innovation Framework Programme/ Rural Renaissance 2019.

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας