Το Euronet 50/50 και το Euronet 50/50max (έχουν ολοκληρωθεί) αποτελούν Ευρωπαϊκά Προγράμματα για την εξοικονόμηση της ενέργειας στα σχολεία και στα δημόσια κτίρια

Τα προγράμματα αυτά έχουν ως στόχο:

  • Την εξοικονόμηση ενέργειας σε συνδυασμό με μικρά μέτρα συντήρησης στις σχολικές μονάδες, μέσω της ευαισθητοποίησης των μαθητών και των ενηλίκων χρηστών των σχολικών μονάδων και άλλων δημοσίων κτιρίων, με την αλλαγή της συμπεριφοράς των μαθητών μέσα από την εκπαίδευση, και με την ενημέρωσή τους σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα]
  • Την ανάληψη από τους μαθητές ενός σημαντικού ρόλου στην ανάπτυξη ιδεών και μέτρων για εξοικονόμηση ενέργειας στο σχολείο τους.

Το πρόγραμμα Euronet 50/50 διακρίθηκε με το 1ο Βραβείο στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό Βιώσιμης Ενέργειας-Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το 2012.

Γενικός Συντονιστής για το Euronet 50/50 και το Euronet 50/50max: Επαρχία Βαρκελώνης, Ισπανία

Συντονιστής στην Περιφέρεια Κρήτης:

Δρ Ε Χατζηγιάννη (2813 410110, elhatziyanni@crete.gov.gr)

Προηγούμενο INTERREG ADRION “TOUREST (Tourism Water Management For Sustainable Adrion Coastal Areas- Αποδοτική διαχείριση των υδάτινων πόρων στον τομέα του τουρισμού στις παράκτιες περιοχές της μακρο-περιφέρειας Αδριατικής Ιονίου)”

Συνδεθείτε μαζί μας

Υπ. Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Συνδεθείτε μαζί μας